Bratislava - Vrakuňa

Pridať do porovnania
Známka
A-
Celkové hodnotenie
70 %
Pozícia
16.  (+60)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
88 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
100 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
70 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
76 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
60 %
VI. Dotácie a granty
 
 
51 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
47 %
VIII. Personálna politika
 
 
68 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
16 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
8 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
86 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Bratislava - Vrakuňa
  Známka
A-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
70 %
z 95,5 bodov
  Pozícia
16.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+60
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
88 %
z 22,25 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
100 %
z 12 bodov
++
   III.
Verejné obstarávanie
70 %
z 9,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
76 %
z 8,5 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
60 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
51 %
z 6,5 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
47 %
z 5 bodov
+
   VIII.
Personálna politika
68 %
z 4 bodov
+
   IX.
Etika a konflikt záujmov
16 %
z 4,75 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
8 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
86 %
z 3,5 bodov
+

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte