Snina

Pridať do porovnania
Známka
B-
Celkové hodnotenie
57 %
Pozícia
50.  (+22)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
89 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
79 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
51 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
6 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
64 %
VI. Dotácie a granty
 
 
35 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
31 %
VIII. Personálna politika
 
 
5 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
21 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
75 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
57 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Snina
  Známka
B-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
57 %
z 96,5 bodov
  Pozícia
50.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+22
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
89 %
z 20,75 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
79 %
z 14,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
51 %
z 9,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
6 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
64 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
35 %
z 6,5 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
31 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
5 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
21 %
z 4,75 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
75 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
57 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte