Veľký Krtíš

Pridať do porovnania
Známka
C-
Celkové hodnotenie
40 %
Pozícia
94.  (+2)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
69 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
25 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
13 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
6 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
64 %
VI. Dotácie a granty
 
 
43 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
12 %
VIII. Personálna politika
 
 
7 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
0 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
100 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Veľký Krtíš
  Známka
C-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
40 %
z 87,9 bodov
  Pozícia
94.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+2
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
69 %
z 20,75 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
25 %
z 12 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
13 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
6 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
64 %
z 16,5 bodov
   VI.
Dotácie a granty
43 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
12 %
z 4,15 bodov
   VIII.
Personálna politika
7 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
0 %
z 4,75 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
100 %
z 0,25 bodov
++

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte